logo ipa
IPA

INFO DAY FOR CROATIAN POTENTIAL FINAL BANEFICIARIES

We have the pleasure to inform you that an info day on Call for Strategic Project Proposals will take place in Zagreb and Rijeka on 1st October 2012 and 4th October 2012. You can find here attached the agenda.
allegatoAgenda listopad 2012 (file txt 36Kb)
IPA

CALL FOR STRATEGIC PROJECT PROPOSALS PRESENTATION

We have the pleasure to inform you that the slides on Call for Strategic Project Proposals are available on the file here below.
IPA

INFO DAY FOR MONTENEGRO POTENTIAL FINAL BANEFICIARIES

We have the pleasure to inform you that an info day on Call for Strategic Project Proposals will take place in Podgorica on 24th September 2012. You can find here attached the agenda.
allegatoMontenegro Agenda (file txt 45Kb)
IPA

INFO DAY FOR SERBIA POTENTIAL FINAL BANEFICIARIES

We have the pleasure to inform you that an info day on Call for Strategic Project Proposals will take place in Belgrade on 27th September 2012. You can find here attached the agenda  in Serbian language
IPA

INFO DAY FOR BOSNIAN POTENTIAL FINAL BANEFICIARIES

We have the pleasure to inform you that an info day on Call for Strategic Project Proposals will take place in Sarajevo on 28th September 2012. You can find here attached the agenda  in Bosnian language. 
allegatoDnevni red, Adriatic (file txt 143Kb)
IPA

INFO DAY FOR ALBANIAN POTENTIAL FINAL BANEFICIARIES

The Albanian Ministry of European Integration, in cooperation with the Joint Technical Secretariat of the IPA Adriatic CBC Programme, organizes an Info Day on 25 September 2012, in order to inform potential beneficiaries about  the first Call for Strategic project proposals.The meeting will be held in "Europe Meeting Room" of the Ministry of European Integration, Papa Gjon Pali II, 3.

Ministria e Integrimit Europian në bashkëpunim me Sekretariatin e Përbashkët Teknik të Programit IPA Adriatic CBC, organizon një Ditë Informimi në 25 Shtator 2012, në mënyrë që të informojë përftuesit potencialë në lidhje me thirrjen e parë për Projekt propozime Strategjike. Takimi do të mbahet në Sallën "Europa" të Ministrisë së Integrimit Europian, Rr. Papa Gjon Pali II, 3.

 

allegatoAgenda_Tirane_25Sept2012 (file pdf 150Kb)
allegatoAxhenda_Al (file pdf 151Kb)
IPA

INFO DAY ON THE FIRST CALLS FOR STRATEGIC PROJECTS PROPOSALS

On 21 September 2012 in Corfù, the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes in Greece and the Joint Technical Secretariat, organize an Info day on the the First Calls for Strategic projects proposals under IPA Adriatic CBC Programme. The event will be in English and Greek language.
allegatoAGENDA_Corfu (file pdf 218Kb)
IPA

INFO DAY FOR THE SLOVENIAN POTENTIAL FINAL BENEFICIARIES

Ministry of Economic Development and Technology (MEDT), in cooperation with the Joint Technical Secretariat of the IPA Adriatic CBC Programme, is organizing the Info day on the Calls for strategic project proposals. The event, which will be only in the Slovenian language, will be held on 18 September 2012 in Ljubljana. You can find more information on the MEDT web site: www.mgrt.gov.si Moreover, on this link you can find the all material concerning the info day  www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/ETS/OP_IPA_Adriatic/NID_JR_SP_pdf.zip

ACCESS TO THE M.I.S.

Dear users, we inform you that, due to an improvement to the network infrastructure, in order to have access to the M.I.S. we will have to replace the link  https://sso.adriaticipacbc.org/gestionale  with   https://sso.adriaticipacbc.eu/gestionale

Search for events